Om Oskarshamns Folkhögskola

Vi vill ge människor möjlighet att upptäcka och erövra kunskap. Ett lärande som utgår från varje persons unika möjligheter och behov. En process som bygger på dialog och att dela kunskaper och erfarenheter.

Vår utgångspunkt

Vår utgångspunkt är demokratins grundvärderingar där respekten för varje enskild persons unika och oändliga värde är central. Vi vill spegla och respektera mångfalden i samhället. Olika livsfrågor och kulturyttringar har sin givna plats. Vi brukar sammanfatta det: Oskarshamns folkhögskola – en plats för mänskliga möten, samtal och dialog.

Vi erbjuder
 • Grundläggande, förberedande, kompetenshöjande och behörighetsgivande utbildningar och kurser. Våra utbildningar är
  Allmän Linje, SMF Studiemotiverande Folkhögskolekurs, Seniorkurs 50+, Kyrkomusikerlinjen, Musiklinjen, Pianotekniker/Pianostämmare, Vändpunkten – för dig med afasi, Kyrkans grundkurs och Lions sommarkurs.
 • Fullt utrustade konferenslokaler av mycket hög kvalitet.
 • Restaurang Tuppen med dagens lunch och möjligheter till olika festarrangemang samt Catering med många olika menyer och produkter.
 • Boende i Logi Tuppen ett vandrarhem med näst intill hotellstandard. Färjeterminalen, buss- och järnvägsstationerna och Oskarshamns centrum nås med några minuters promenad. Det finns gott om avgiftsfria parkeringsmöjligheter i anslutning till boendet.
Vårt uppdrag

Oskarshamns folkhögskola får statsbidrag för sin verksamhet. Syftet med statens bidrag till folkhögskolorna är:

 • Att stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
 • Bidra till att gör det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.
 • Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån i samhället.
 • Bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet.
 • Det andra uppdraget har skolan från huvudmannen Växjö stift. Skolan har till ändamål att driva kyrklig folkhögskola i Oskarshamn. Verksamheten ska tillgodose Svenska kyrkans behov av kristen ungdoms- och vuxenutbildning inom ramen för de förordningar som reglerar statsbidrag till folkbildningen.
Våra lokaler

Oskarshamns folkhögskola ligger centralt och har en vacker utsikt över stad och hav. Förutom olika studielokaler finns tillgång till sporthall, gym, bibliotek, datasalar, övningsrum, konsertsal och ett kapell för eftertanke och andakt.

Internatet har 65 rum. Vandrarhemmet Logi Tuppen och Restaurang Tuppen är öppna för externa gäster året runt.

Huvudman
Huvudman för Oskarshamns folkhögskola är Svenska Kyrkan, Växjö Stift.

VÄXJÖ STIFT
Östrabo
Box 527
351 06 Växjö

0470-77 38 00
Vaxjostift@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/vaxjostift