Gudstjänster

I Gudstjänsten får vi möjlighet till stillhet och glädje. Vi får möta människor och vi möter Gud. Gudstjänsten är ett Gudsmöte. Ett möte med Jesus Kristus.


Veckans gudstjänster
Måndag 13.15
19.00
Lunchbön
Veckomässa
Tisdag 13.15
21.00
Lunchbön
Completorium
Onsdag 13.15
21.00
Lunchbön
Completorium
Torsdag 13.15
21.00
Lunchbön
Completorium

VECKOMÄSSAN är en enkel form av gudstjänst med nattvard. Vi samlas kring nattvardsbordet i bön och psalmsång.

LUNCHBÖNEN ger oss en möjlighet att stanna upp i vardagens puls. En kort böneform som tar cirka tio minuter.

COMPLETORIUM är kyrkans kvällsbön. Ordet betyder att dagen blir komplett. Vi sjunger psaltarpsalmer tillsammans och ber om nattens beskydd.