Miljöpolicy för Restaurang Tuppen

Här på Restaurang Tuppen är vi stolta över vår KRAV-certifiering och vill göra vårt bästa för att upprätthålla hållbarhetsprinciper i vårt kök. Det innebär bland annat följande:

  • Att i så stor utsträckning som möjligt laga mat från grunden, där huvudkomponenterna sällan är halvfabrikat.
  • Att inte tillföra några extra tillsatser vid bakning och matlagning utöver ordinarie ingredienser
  • Att inte använda rödlistad fisk och i så stor utsträckning som möjligt använda MSC – märkt
  • Att under 2017 utöka KRAV sortimentet med ytterligare minst 2 livsmedel beroende på vad ekonomin tillåter.
  • Att inte använda livsmedel framställda med GMO
  • Att fortsätta källsortera på det sätt vi gör idag med behållare för matavfall, hårdplast, metall, färgat resp ofärgat glas, pappförpackningar, wellpapp samt brännbart.
  • Att då det är möjligt sträva efter miljömärkta produkter inom det kem-tekniska området.