ALF – Aktivt Liv för Funktionsnedsatta

Har du en medicinsk funktionsnedsättning och vill vara aktiv, förkovra dig och samtidigt möta andra människor i liknande situation? Då kan ALF vara kursen för dig.

Ansök

Här på Oskarshamns folkhögskola är du också del i ett större sammanhang med deltagare från flera olika kurser. Några gånger per termin samlas alla kring gemensamma aktiviteter, som temadagar, friluftsdagar och olika festligheter. Fikat serveras i skolans restaurang och är en daglig samlingspunkt.

ALF är en halvtidskurs med sammanlagt tio timmar i veckan, fördelade över tre dagar med avbrott för fika och lunch. Vi som arbetar på ALF är lärare, assistenter och en sjuksköterska.

Kursinnehåll

Kursen innehåller mediyoga, mindfulness, rörelse i grupp, skapande aktiviteter inom bild, temakurser i olika ämnen och nyhetsbevakning. Skolgemensamma aktiviteter ingår också under läsåret.


Antagningskrav: du har en medicinsk funktionsnedsättning och är mellan 18 och 65 år

Kurstid: 20/8 2018- 7/6 2018

Kurslängd: du kan gå på ALF under 1 till 3 år

Sista ansökan: 30 mars 2018

Kostnad: 1 465 kronor/termin läsåret 2018/2019

Välkommen att kontakta oss!

Lena Thelaus, utbildningsledare och  sjuksköterska, nås på:

0491-768115 eller lena.thelaus.osk@folkbildning.net