Allmän kurs

På Allmän kurs kan du läsa de ämnen du behöver för att uppnå grundläggande behörighet till yrkeshögskola eller högskola. 

Du som behöver komplettera grundskolan börjar på grundläggande nivå. På gymnasienivå läser du in hela gymnasieutbildningen eller kompletterar tidigare oavslutade studier.

På allmän kurs har varje deltagare en lärare som mentor. Tillsammans med mentorn gör du upp din personliga studieplan. Under studietiden följer ni sedan upp hur det går. På Oskarshamns Folkhögskola är miljön lugn och undervisningsgrupperna relativt små. Nyhetsorientering och klassråd finns med i studieplaneringen för alla kursdeltagare. Vi erbjuder även ämnet psykologi.

Du väljer också en av våra fyra inriktningar: bild, musik, IT eller livs- och omvärldskunskap. Ibland ställs den vanliga undervisningen in och hela skolan samlas till en temadag kring ett viktigt ämne, en teaterföreställning eller för en friluftsdag. Du som vill får medverka och delta i allt vi gör tillsammans på folkhögskolan – som exempelvis fester, konserter, klädbytardag, loppis och bokbytardag.

Välkommen att kontakta oss!

Hör av dig om du undrar något eller vill göra ett studiebesök hos oss. Vi tar gärna emot dig för samtal och rundvandring på skolan. Om du vill kan du även följa undervisningen under någon eller några dagar.

Maria Bergqvist, utbildningsledare
E-post: maria.bergqvist.osk@folkbildning.net
Tel: 0491- 76 81 02, 072-540 11 62

Lotta Lindqvist, biträdande rektor
E-post: lotta.lindqvist.osk@folkbildning.net
Tel: 073-022 80 21

Växel: 0491- 76 81 00

Löpande antagning inför hösten så länge det finns platser kvar. Ansök snarast för att få besked i tid.