Allmän kurs – Svenska

Den här kursen vänder sig till dig som har svenska som andraspråk, och som behöver ett år med fokus på ämnet svenska innan du går vidare på gymnasienivå. Ansök senast 1/5.


Ansök

På Allmän kurs Svenska (Alfa-nivå) har du cirka tio timmar svenska i veckan. Andra delar på kursen är samhällsorienterande ämnen (t.ex. samhällskunskap och historia), matematik, engelska/IT, bild, motion och klassråd. Det exakta innehållet i studieplanen justeras utifrån dina förkunskaper. Beroende på tidigare studier kan det finnas möjlighet att läsa något ämne på gymnasienivå.

Varje deltagare har en mentor som hjälper till med studieplanering och följer upp hur det går. Studierna sker i en lugn miljö och i små grupper.

Skolan anordnar även temadagar, utflykter och studiebesök.

Kursen startar endast om tillräckligt många kursdeltagare uppnås.