Beta

Sikta på grundläggande behörighet till yrkeshögskola eller högskola! På Allmän kurs, Beta studerar du för att uppnå grundläggande behörighet. Denna finns i två nivåer, behörighet för att söka till yrkeshögskola och till högskola.

Grundläggande behörighet till yrkeshögskola

För att få grundläggande behörighet till yrkeshögskola (innehåller de gymnasiegemensamma ämnen som ingår i yrkesexamen från gymnasieskolan) behöver du uppnå kunskaper motsvarande minst E-nivån i följande kurser:

Svenska 1
Engelska 5
Matematik 1
Naturkunskap 1a1
Religion 1
Samhällskunskap 1a1
Historia 1a1

Grundläggande behörighet till högskola

För att få grundläggande behörighet till högskola (innehåller de gymnasiegemensamma ämnen som ingår i examen från studieförberedande program i gymnasieskolan) behöver du uppnå kunskaper motsvarande minst E-nivån i följande kurser:

Svenska 1, 2, 3
Engelska 5,6
Matematik 1
Naturkunskap 1a1
Religion 1
Samhällskunskap1a1
Historia 1a1

Särskild behörighet

Du kan även välja att studera fler ämnen/kurser som kan ge dig särskilda behörigheter för att söka utbildningar som kräver detta. Vi erbjuder Matematik 2 och uppåt, Psykologi 1, Samhällskunskap 2 och Historia 1a2.

Din individuella studieplan

När du börjar på Allmän kurs kommer du tillsammans med din mentor att göra upp en individuell studieplan. Den utgår ifrån de studiemål du har och vilka eventuella ämnesbehörigheter du har sedan tidigare. Med den som utgångspunkt utformas ditt personliga veckoschema. Din mentor hjälper dig under studietiden att utvärdera och eventuellt justera din studieplan.

Studieomdöme istället för betyg

Efter minst två terminers studier på heltid får du ett studieomdöme. Om du dessutom har fått grundläggande behörighet och har totalt tre års heltidsstudier på gymnasienivå, kan du söka in till högre studier på yrkeshögskola eller högskola i den så kallade folkhögskolekvoten. Då är det omdömet som avgör om du blir antagen på utbildningen du sökt. Gör du dessutom ett högskoleprov kan det ge dig ytterligare möjligheter att bli antagen, eftersom du då dessutom söker i högskolekvoten.
Att ha uppnått grundläggande behörighet är också en stor fördel när du ska söka arbete.