Övrig information

Ansökan och antagning

I antagningsprocessen kontaktar vi dig och dina referenspersoner. Om du blir antagen måste du bekräfta att du vill ha studieplatsen och betala in anmälningsavgift, innan du kan börja dina studier. Antagningen till allmän kurs görs för ett läsår i taget.
Observera att vissa ämneskurser som ger särskild behörighet och inriktningarna endast startar om tillräckligt antal kursdeltagare uppnås.

Läromedel och resor

Folkhögskolan är en del av vuxenutbildningen, vilket innebär att undervisningen är kostnadsfri, men att du betalar läromedel och annat studiematerial själv. Räkna med en kostnad på cirka 2500 kr för ett läsår vid helhetsstudier. Resor till och från skolan betalar du också själv.

Fika och lunch

Varje dag klockan 10 fikar alla kursdeltagare på skolan tillsammans i restaurangen. Övriga tider finns kaffe att köpa i restaurangen. Studerande som inte bor på skolan kan köpa lunch till studerandepris i restaurangen. Det finns också tillgång till ett kök med kyl och mikro för dem som vill ta med egen lunch.

Studiebesök och resor

Under ett läsår gör vi flera studiebesök och en studieresa. Dessa innebär normalt inte någon extra kostnad för dig som kursdeltagare.

Externatavgift

Kursdeltagare som inte bor på skolan betalar en obligatorisk externatavgift. Den täcker kostnaderna för förmiddagsfika, luncher i samband med tema- och friluftsdagar, fester med mera samt en studerandeförsäkring. Externatavgiften för läsåret 2017/2018 är 1725 kr per termin och betalas i fyra delbetalningar.

Internatboende

Om du vill kan du bo på skolans internat under studietiden.

Studieekonomi

När du studerar Allmän kurs på grundskole- eller gymnasienivå och är över 20 år, har du rätt till studiemedel från CSN. Studiemedlet består av en bidragsdel och en lånedel. Om du är arbetslös och har ofullständiga gymnasiebetyg kan du vara berättigad till en högre bidragsdel, kontrollera detta med CSN.

Om du har en dokumenterad funktionsnedsättning som påverkat dina tidigare studier kan du ansöka hos Försäkringskassan om aktivitetsersättning för förlängd studiegång.
Har du ofullständiga gymnasiebetyg, är under 20 år och bosatt i Oskarshamn eller någon av grannkommunerna så betalar din kommun dina läromedel, resor och lunch. Har du samma situation som beskrivs ovan, men bor i någon annan kommun, så kan vi hjälpa dig i kontakten med hemkommunen angående dessa förmåner.