Luciafirande på folkhögskolan

Allmän kurs – Yrkessvenska för vård och omsorg


Vill du arbeta inom vård- och omsorg? För att studera på Vård- och omsorgsutbildning behöver du ha goda kunskaper i svenska och särskilt yrkessvenska inom vårdområdet. Du som har gått SFI C eller mera kan studera på Oskarshamns folkhögskola och förbereda dig för studier på Komvux.

Du studerar svenska och vårdinriktade ämnen. Då får du kunskaper och ett ordförråd som hjälper dig att klara av studierna på Vård- och omsorgsutbildningen på ett bättre sätt. Kursen är ett år och räknas som grundskolenivå (motsvarande Grundvux).

Kursens innehåll

  • Att tala och skriva svenska, inriktat på kroppen, sjukdomar och vårdbegrepp.
  • Grundläggande begrepp i psykologi, ergonomi och vårdämnen.
  • Studiebesök och metodträning

Kursen genomförs på Oskarshamns folkhögskola i nära samarbete med Komvux Oskarshamn. När kursen är slut kan du söka Vård- och omsorgsprogrammet på Komvux eller fortsätta på folkhögskolan för att läsa in gymnasiebehörighet i Allmän kurs.

Du kan söka studiemedel från Csn på grundskolenivå.

Ansökan & Antagning

Ansökan skickas till:
Oskarshamns folkhögskola, Axel Munthes stig 1, 572 32 Oskarshamn.
Sista ansökan 15 maj.

Kurstider

2017-08-17 – 2018-06-08

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar 1 725 kr/termin för fika varje dag och vissa gemensamma måltider, kopior samt försäkring. Du betalar också dina egna böcker och studiematerial ca 1 500kr/år.

Kursen har max 14 platser och startar endast om tillräckligt många söker.

Kontaktperson

Har du något du undrar över? Kontakta oss gärna.

Lena Thelaus
E-post: lena.thelaus.osk@folkbildning.net
Telefon: 0491-768115