Kostnader

Undervisningen på Oskarshamns folkhögskola är kostnadsfri. Däremot får du betala för litteratur, studieresor, mat och logi. Här nedan kan du se kostnader för 2018-2019.

INTERNATAVGIFT

På Oskarshamns folkhögskola finns det internatboende med två olika typer av rum. Internatavgiften täcker boendekostnad, förmiddagsfika, måltider under vardagar, samt kostnader för samkväm, fester och elevförsäkring. De olika nivåerna på internatavgiften hittar du under Boende

Servicekostnad

För dig som inte bor på skolan utgår en servicekostnad på 1 790 kronor per termin. I avgiften ingår förmiddagsfika, kostnader för samkväm, fester och elevförsäkring. Betalningen delas upp på två inbetalningar under terminen.

Som externatdeltagare har du möjlighet att köpa lunch för 75 kronor eller köpa ett kuponghäfte med 10 måltider för 700 kronor.

Övriga kostnader

Du betalar för läromedel och förbrukningsmateral. Beroende på vilken kurs du går får du räkna med mellan 700 kronor och upp till 3 000 kronor.

Samtliga deltagare betalar en bekräftelseavgift på 500 kronor så snart besked om antagning erhållits. Den summan används till studiebesök, utflykter och liknande. Bekräftelseavgiften återbetalas inte vid återbud.