Kostnader

Undervisningen på Oskarshamns folkhögskola är kostnadsfri. Däremot får du betala för litteratur, studieresor, mat och logi. Här nedan kan du se kostnader för 2018-2019.

INTERNATAVGIFT

På Oskarshamns folkhögskola finns olika typer av standard på boendet ifrån 22 000 kr/termin för ett rum på Gammelgård med delad dusch och wc till 24 000 kr/termin för ett rum på Mellangård med egen dusch och wc.
I priset ingår måndagens förmiddags fika till och med fredagens lunch samt kostnader för samkväm, fester och elevförsäkring.
Betalningen delas upp på fyra inbetalningar under terminen.

EXTERNATAVGIFT

För dig som inte bor på skolan utgår en externatavgift på 1790 kr/termin. I externatavgiften ingår förmiddagsfika, kostnader för samkväm, fester och elevförsäkring. Betalningen delas upp på fyra inbetalningar under terminen.

Som externatdeltagare har du möjlighet att köpa lunch för 75 kr eller köpa ett kuponghäfte med 10 måltider för 700 kr.

Övriga kostnader
Kostnaden för läromedel, undervisningsmaterial och övrigt så som studieresor mm varierar mellan kurserna på grund av olika kursupplägg. Från 700 kr – 3000 kr/termin.