Studieekonomi

Beroende på din ålder kan du söka olika typer av studiestöd när du går hos oss.

Studiehjälp

Det här gäller till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

 • Folkhögskolan rapporterar automatiskt in alla studerande som är under 20 år.
 • Du får själv ansöka om inackorderingsbidrag och extra tillägg hos CSN.

Om du är kursdeltagare på Allmän kurs och är under 20 år kan du få ett visst stöd från din hemkommun. Oskarshamns, Mönsterås och Högsbys kommun betalar för läromedel, skollunch och i vissa fall även busskort.

Studiemedel

Från höstterminen det år du fyller 20 år söker du studiemedel.

 • Studiemedel består av studiebidrag och studielån och beräknas per vecka.
 • Du kan välja att söka enbart bidraget eller att söka färre veckor med bidrag och lån än det maximalt tillåtna. Du kan välja att söka färre låneveckor än bidragsveckor.
 • Du ansöker om studiemedel på www.csn.se ”mina sidor”. Du loggar in med personlig kod eller bankid.

Oskarshamns folkhögskola anmäler till CSN

 • Att du sökt utbildning hos oss.
 • Att du är antagen på utbildningen.
 • Att du har påbörjat utbildningen
 • Vid terminsslut dina studieresultat och att dina studier skett ”i normal takt”.

Du och Oskarshamns folkhögskola skall båda anmäla till CSN

 • Ändrad omfattning av studierna.
 • Uppehåll i utbildningen på minst en vecka. Vid sjukdom även Försäkringskassan 0771-524 524.
 • Byte av utbildning.
 • Om studierna avbryts.

Mer om folkhögskola och studiemedel: folkhogskola.nu