Lär dig svenska och om Sverige i folkhögskolans lugna miljö!

Etableringskurs på folkhögskola (EKF) vänder sig till dig som har en etableringsplan hos Arbetsförmedlingen. Under sex månaders heltidsstudier får du möjlighet att utveckla din svenska och öka dina kunskaper om det svenska samhället.

Syftet med kursen

Vårt mål är att varje deltagare ska se sig själv som en resurs i det nya samhället. Fokus är på att lära sig svenska och att bättre förstå hur samhället och arbetsmarknaden fungerar. Vi skapar tillsammans en trygg och tillåtande miljö, där det är nära till samtal och skratt.

Vad innehåller kursen?

På folkhögskolan lär man sig på många olika sätt. Gruppen är liten och lärartätheten hög, vilket ger möjligheter till individuell handledning och utveckling.  Vi lägger stor vikt vid att ”prata svenska”, lära känna närmiljön och dess arbetsplatser. Vi gör ofta studiebesök exempelvis till  arbetsplatser och andra viktiga verksamheter exempelvis biblioteket eller återvinningscentralen.  Varje vecka har vi motion i vår gymnastiksal. Bild skapande  ingår också varje vecka. Självbild, identitet och motivationsarbete är viktiga inslag i undervisningen.

Du är en del av folkhögskolan!

Oskarshamns folkhögskola är en mötesplats där du har möjlighet att skapa ett nätverk för personlig utveckling och integration. Som deltagare på EKF deltar du i skolans gemensamma aktiviteter som friluftsdagar, temadagar och teaterföreställningar. Du har också tillgång till ett rikt utbud av konserter och andra evenemang på skolan.

Jag tycker om folkhögskolan och jag studerar bra här. Det är bra med alla aktiviteter, promenaderna, bilden, motionen och studiebesöken. Alla lärare är duktiga här och de lär mig svenska.Abdisalam
”Jag tycker att vi får träna på att prata mycket svenska här. Det är bra att vi gör många studiebesök. De hjälper mig att prata svenska”.Abla

Ansökan & Antagning

Tala med din handläggare på Arbetsförmedlingen. Du är också välkommen att göra ett besök och träffa lärare och kursdeltagare.