Inriktning Afro – Jazz, Soul, Blues

Ditt instrument och ensemblespelet är de delar av musiklinjens innehåll vi lägger störst vikt vid. Du får syssla med olika stilar inom den afro-amerikanska musiken men tyngdpunkten ligger på jazz.

Instrument/sångundervisning

Enskild undervisning på huvud- och ev. bi-instrument.  Vi jobbar med bl.a. med instrumental-/sångteknik, repertoar, timing och improvisation. Lektionstiden är 50 minuter och på de allra flesta instrument har du lektion varje vecka. Vi kan erbjuda undervisning på följande instrument:

Sång, elgitarr, piano, elbas, kontrabas, trummor, saxofon, trumpet, trombon

Ensemble

Ensemblelektionerna är uppdelade på tre pass i veckan:

  • Repertoarensemble
    Undervisningen bedrivs till största del i projektform, ex på teman vi har haft:
 bebop, neosoul, new orleans/tradjazz,standards.
  • Improvisationsensemble
    Vi jobbar med improvisationsövningar som behandlar t.ex. underdelning, frasering, skalor och tonmaterial.
  • Instrumental/sångensemble
    Sångare har egen ensemble som går igenom vokalgruppsrepertoar samt jobbar med sångteknik i teori och praktik.
 Instrumentalister har ensemble utan sång som blandar repertoarspel och improvisationsövningar.

Kontaktperson

Har du något du undrar över? Kontakta oss gärna.

Olof Lövmo
Linjeledare
Tel: 070-686 35 82, 0491-76 81 16
E-post: olof.lovmo.osk@folkbildning.net