Luciafirande på folkhögskolan

Kyrkans grundkurs, gudstjänstprofil

Med gudstjänsten som grund vandrar vi i tron och utforskar kyrkan. Kursen passar både dig som redan har en tjänst inom Svenska kyrkan och dig som har frågor om kristen tro och funderar över yrkesval.


Ansök

Kyrkans grundkurs med gudstjänstprofil pågår under ett läsår på halvfart. Studierna sker på distans men med träffar åtta helger på plats vid Oskarshamns folkhögskola. Då arbetar vi i diskussionsgrupper, går på studiebesök och har lärarledda genomgångar samt intressanta gästföreläsare.

Dessutom ser vi på film, delar måltidens gemenskap tillsammans, firar mässor och har andakter där du som kursdeltagarna ansvarar för utförandet.

Mellan träffarna arbetar var och en hemma med fördjupningsuppgifter, som bibelstudium och fördjupad studie av församlingen. Dessa uppgifter redovisas och diskuteras på internet. En introduktion till arbetet på internet ges vid första träffen. Tillgång till dator är alltså ett måste.

Några exempel ur kursplanen:
 • Mässans uppbyggnad
 • Gudstjänstmetodik
 • Kyrkoårets olika skiften
 • Undervisning i församlingen
 • Vår kyrkas historia och tradition.
 • Att styra och leda i församlingen, vem gör och beslutar om vad?
 • Bibelns tillkomst, historia och innehål
 • Påskens teologi, om ondska, död, synd, uppståndelse och försoning
Kursen vänder sig till dig som

–redan har en anställning, är ideellt engagerad eller förtroendevald i Svenska kyrkan och vill fortbilda dig.

– har frågor kring tro och Svenska kyrkan och vill veta mer.

– funderar på tjänst i Svenska kyrkan som diakon, musiker, pedagog eller präst eller annan anställning och vill förbereda dig inför den och pröva din kallelse.

Kursen rekommenderas av biskop
Fredrik Modéus, Växjö stift.

Fakta om kursen

Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar för mat, eventuellt boende, studieresor, försäkring och visst studiematerial.

 • Antagning sker löpande så länge som det finns platser kvar. Ansök snarast!
 • I internatet ingår: Boende i enkelrum, frukost, lunch, kvällsmat, kaffe/te.
 • I externat ingår: Lunch, kvällsmat, kaffe/te.
 • Kostnader för kurslitteratur tillkommer med högst 800 kronor.
 • Alla kursdeltagare betalar 2 520 kronor per termin för kost.
 • För kursdeltagare som önskar bo på skolan tillkommer 375 kronor per natt för logi och frukost (medtag sänglinne och handdukar).
Träffar HT 18
 • V. 34 24-26/8
 • V. 38 21-23/9
 • V. 46 16-18/11
 • V. 50 14-16/12
Träffar VT 19
 • V. 3  18-20/1
 • V. 10 8-10/3
 • V. 14 5-7/4
 • V. 20 17-19/5
Välkommen att kontakta oss!

Jonas Johansson
E-post: jonas.johansson.osk@folkbildning.net
Telefon: 072-744 42 09, 0491-768110