Kyrkomusikerutbildning på distans

Idag är det vanligt att byta yrkesbana en bit in i livet. För dig som arbetat med musik som yrkesmusiker eller pedagog erbjuder vi en anpassad kyrkomusikerutbildning på distans. För att kunna välja denna utbildningsväg krävs en tidigare utbildning från musikhögskola samt ett godkänt antagningsprov. Provet är detsamma som för heltidsstuderande men med högre krav för antagning.

Som distansstuderande är du på folkhögskolan två dagar i månaden. Du får då en enskild orgellektion samt lektioner och seminarier i de ämnen vi ser att du saknar för att kunna avlägga kantorsexamen. Klarar du gränsen för antagning i piano, sång, kördirigering och musikteori är du automatiskt godkänd i dessa ämnen. Du har ändå möjlighet att senare göra examensprov i ämnet om dina kunskaper gör att vi kan förvänta oss ett högre betyg efter prov. Ämnen som pedagogik och undervisningsmetodik, musikhistoria och liknande kan i regel också valideras. Mellan lektionsdagarna arbetar du på egen hand.

Distansutbildningen är en eftergymnasial utbildning som omfattar 50% studier. Har du ett arbete är det viktigt att du tillsammans med din arbetsgivare hittar ett sätt att frigöra tid motsvarande studiernas omfattning, annars riskerar utbildningstiden att bli orimligt lång Normal studietid kan sägas vara 2,5 år men varierar med förkunskaperna.

För att avlägga kantorsexamen krävs förutom den utbildning du får av oss också Pastoralteologisk termin för kyrkomusiker, MSS-dagar hos det stift du väljer samt 8 veckors praktik. Den pastoralteologiska terminen är för distansstuderande inte integrerad i utbildningen utan läses på Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Praktik och MSS kan i regel göras parallellt med utbildningen hos oss.

Antagningsprov

Antagningsprov är 2 eller 3 maj 2017. Info om antagningsprov.

Ansök nu!

Välkommen med din ansökan, senast 15 april.

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss!

Robert Öhman
Utbildningsledare för kyrkomusikerutbildningen.
Telefon: 073 077 42 12
E-post:  robert.ohman.osk@folkbildning.net