Kyrkomusikerutbildning på distans

Idag är det vanligt att byta yrkesbana en bit in i livet. För dig som arbetat med musik som yrkesmusiker eller pedagog erbjuder vi en anpassad kyrkomusikerutbildning på distans. För att kunna välja denna utbildningsväg krävs en tidigare utbildning från musikhögskola samt ett godkänt antagningsprov. Provet är detsamma som för heltidsstuderande men med högre krav för antagning.

Vår distansutbildning är upplagd på tre år beroende på förkunskaper:

År 1:

Du läser den pastorala terminen samt orgel. Undervisningen är förlagd till 8 helger (fredag-söndag) under läsåret.

År 2-3:

Du läser resterande ämnen i den pastorala terminen samt de musikämnen som efter gjord validering saknas för att du ska kunna avlägga examen.Undervisningen är både enskild och i grupp och är förlagd till måndag-tisdag 9 gånger per läsår.

Distansutbildningen är en eftergymnasial utbildning som omfattar 50% studier. Har du ett arbete är det viktigt att du tillsammans med din arbetsgivare hittar ett sätt att frigöra tid motsvarande studiernas omfattning, annars riskerar utbildningstiden att bli orimligt lång. Normal studietid kan sägas vara 2,5 år men varierar med förkunskaperna.

För att avlägga kantorsexamen krävs förutom den utbildning du får av oss också 3 utbildningsveckor vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Lund eller Uppsala, MSS-dagar hos det stift du väljer samt 8 veckors praktik. Detta kan i regel göras parallellt med utbildningen hos oss. Du kan också välja att läsa den Pastorala terminen helt och hållet på utbildningsinstitutet och läser då enbart år 2 och 3 hos oss.

Antagningsprov

Info om antagningsprov.

Ansök nu!

Välkommen med din ansökan.

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss!

Robert Öhman
Utbildningsledare för kyrkomusikerutbildningen.
Telefon: 073 077 42 12
E-post:  robert.ohman.osk@folkbildning.net