Kyrkomusikerutbildning på vårt sätt

Vid Oskarshamns Folkhögskola ger vi en 2,5-årig utbildning som leder fram till kantorsexamen. Som kyrkomusiker behöver man två ben att stå på. Det ena är färdigheterna att spela, sjunga och dirigera; det andra det yrket kräver av sociala, andliga och pedagogiska kunskaper. Vi vill få dina nyvunna kunskaper att landa i verkligheten och bli användbara.

Våra lärare är mycket kompetenta inom sina specialområden men också utbildade kyrkomusiker och kan hjälpa dig att utvecklas som orgelspelare, sångare och körledare. Inom ramen för utbildningen deltar du också aktivt i skolans gudstjänstliv i flera olika roller, du får träna på att planera och genomföra konserter och får tillsammans med dina lärare och kurskamrater föra ett pågående samtal om livet, yrket och framtiden. Du deltar också regelbundet i seminarier och masterclasses, auskulterar hos kyrkomusiker, deltar i barnkördagar, symposier och fortbildningskurser på och utanför skolan och kan därigenom skaffa dig en bra bild av din framtida yrkesroll och dessutom knyta många kontakter som du kan ha nytta av sedan i ditt arbete.

Kantorsutbildning på heltid och deltid

Vilka ämnen du läser som heltidsstuderande styrs av de examenskrav som Svenska kyrkan fastställer. Som distansstuderande läser du de ämnen som vi bedömer att du inte kan validera från tidigare studier. Men vi vill ge dig mycket mer än så.

Orgelspel

Att spela psalmer på ett bra sätt är en konst! För att klara det behöver du bygga upp din teknik genom att spela solistiskt. Hos oss har du sammanlagt minst 2 timmars lektioner enskilt och i grupp varje vecka. Ämnet orgelkunskap ger dig kunskaper om orgelns historia och konstruktion men det är också viktigt att du kan undervisa nya orgelspelare. Vår skola ägnar sig mycket åt barn och orgelspel och det får du också ta del av.

Pianospel

Pianospel handlar inte bara om Mozartsonater, utan också om ackompanjemang och kammarmusik. Pianospelet berör många olika genrer och stilar. Klassiskt piano och brukspiano omfattar ca 2 lektionstimmar enskilt och i grupp varje vecka.

Sång

Rösten är kyrkomusikerns viktigaste instrument och du använder din röst dagligen i yrket. I vår utbildning har du 30 minuters enskild lektion och 1 timmes grupplektion varje vecka. Du sjunger i kör 1,5 timme och deltar varje termin i större körverk från olika genrer. Skolan har en klassisk kör och en afrokör och finns det tillräckligt många killar på skolans olika musikprofiler är manskören en självklarhet. Under en termin läser du också röstvård.

Ensembleledning

Detta är mer än man först tror. Du ska kunna dirigera och instudera en gregoriansk sång likaväl som ett körarrangemang med instrument. Det är viktigt att du väl förberedd för mötet med barn- och ungdomskörer och vår utbildning ger dig genom seminarier och auskultation många bra tips och arbetsmodeller.

…och så allt det andra

Musiklära, satslära, gehör och musikhistoria, kyrkomusikens historia, pedagogik och metodik, bruksgitarr, administration….det är mycket man ska kunna. Har du tid över finns goda möjligheter till samverkan med musiklinjens olika profiler, särskilt om du spelar andra instrument än klaviaturer.

Kantorsexamen
Vill du avlägga kantorsexamen krävs också pastoralteologisk termin, praktik och MMS.

Ansök nu!

Välkommen med din ansökan inför vårterminen 2019.

ANTAGNINGSPROV

Vi uppdaterar inom kort vilka datum som gäller.

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss!

Robert Öhman
Utbildningsledare för kyrkomusikerutbildningen.
Telefon: 073 077 42 12
E-post:  robert.ohman.osk@folkbildning.net