Instrument

Kyrkomusikerutbildningen förfogar över 4 piporglar, varav några är placerade i små övningshus bakom Ceciliagården. På skolan finns också en större digital orgel.
På folkhögskolans finns också 5 flyglar, däribland en Bösendorfer konsertflygel, en mindre Steinway samt ett stort antal pianon.