Pianotekniker

Pianotekniker/Pianostämmare – 2-årig yrkesutbildning

Pianoteknikerlinjen är en tvåårig yrkesutbildning till pianotekniker och pianostämmare med totalt 6 elevplatser (3 i varje årskurs). Utbildningen har en tydlig praktisk inriktning och målet är att du efter avslutad kurs skall kunna arbeta självständigt som pianotekniker. Fokus ligger på pianostämning, mekanikjustering av piano och flygel samt intonation. Kursen avslutas med ett prov utformat av branschorganisationen Sveriges Pianostämmare och Teknikerförening som fastställer din yrkesmässiga nivå.

Kursens upplägg

Utbildningen är in profil på musiklinjen där timmarna för huvudinstrument, biinstrument, ensemble och teoriundervisningen är sammanslagna till undervisning i pianoteknik och stämning. Totalt har gruppen om 3 elever 4,5 tim undervisning i veckan som fördelas mellan enskild och gruppundervisning efter behov. Normalt sett sker undervisning i stämning enskilt, medan pianoteknik läses i grupp. Övriga ämnen läses tillsammans med musiklinjens elever.

På skolan finns speciella övningsinstrument för stämning samt en pianoverkstad som du har tillgång till även utanför skoltid. Liksom för att lära sig spela ett instrument ställs stora krav på dig att regelbundet och målmedvetet öva pianostämning och pianoteknik. Undervisning ges en dag i veckan, och däremellan måste du öva och arbeta självständigt. Kurslitteraturen är specialanpassad för utbildningsformen.

Under första läsårets vårtermin gör du ett praktiskt antagningsprov till årskurs två. Du måste få godkänt på detta prov för att gå vidare i årskurs två. Kursplanen är ännu inte helt fastlagd, men kommer i grova drag att se ut såhär:

 • Stämning. Du skall ha gjort din första fullständiga pianostämning innan jullovet.
 • Reparation av pianomekanik/ klaviatur
 • Slipning av pianohammarlag
 • Introduktion till intonation
 • Justering av pianomekanik
 • Stämning. För att gå vidare till årskurs två skall du kunna stämma ett helt piano med acceptabelt resultat.
 • Byte av ett pianohammarlag med påföljande justering och intonation
 • Stämning. Du skall nu kunna utföra stämningar av skolans övningsinstrument på begränsad tid.
 • Justering av flygelmekanik.
 • Slipning av flygelhammarlag.
 • Fortsatt intonation.
 • Stämning. Du skall nu kunna göra stämningar inför skolans elevkonserter.
 • Byte av flygelhammarlag med påföljande justering och intonation.

Ansökan & Antagning

Ansökning sker genom praktiska prov. Du behöver inte ha några särskilda förkunskaper eller förbereda något inför provet.

Kostnader

Utbildning och kurslitteratur är kostnadsfri. Du behöver dock köpa en del verktyg såsom stämnyckel och grundläggande justeringsverktyg. Du får räkna med att kostnaden för en professionell stämnyckel är ca: 3000 kr och det är en investering som du måste göra redan under de första veckorna.

Ytterligare information

Mer information om utbildningen och yrket pianotekniker hittar du på:
www.sptf.com – Branschorganisationen Sveriges Pianostämmare och Teknikerförenings (SPTF:s) hemsida.
www.blipianotekniker.nu – SPTF:s marknadsföringsportal för yrket och de utbildningar som finns.

Kontaktperson

Har du något du undrar över? Kontakta oss gärna.

Jonas Svensson/Matilda Jusmo
0474 – 500 32
info@blipianotekniker.nu