Seniorkurs

Du som är 50 plus, dagledig och vill lära nytt och vidga perspektiven kan göra det på Oskarshamns Folkhögskola. Här ingår du också i en gemenskap och kan knyta nya vänskapsband. Hösten 2018 kan du välja mellan en kurs med kulturinriktning och två kurser med blandat innehåll.


Ansök

Vi utvecklar seniorkursernas utbud mot tydligare temakurser. Hösten 2018 inleds förändringen med att vi erbjuder en ren kulturkurs. Att skolan har en stark musikprofil kommer att märkas i innehållet. Kulturkursen blir en härlig mix av musiklyssning, musikhistoria inom allt ifrån klassisk musik till pop, svenska diktare och tonsättare, kopplingar mellan musik och litteratur, kultur- och idé-historia med mera. Kursen innehåller även konst och bild.

De två andra kurserna, som blir en förmiddags- respektive en eftermiddagskurs, har under hösten 2018 ett blandat innehåll med teman från till exempel historia, samhällsorientering, miljö, vetenskap och litteratur.

Seniorkursernas deltagare är välkomna att delta i skolans övriga aktiviteter. Här arrangeras till exempel konserter, temadagar, klädbytardag och mycket annat.


Fakta om kursen

• Kurserna är på halvtid och söks terminsvis. Varje grupp studerar två halvdagar per vecka, där en halvdag innehåller två lektionspass och en fikapaus i vår restaurang.

• Kulturkursen går på måndagar och onsdagar kl. 13.00-16.30.

• De blandade kurserna går på tisdagar och torsdagar. Förmiddagskursen pågår 8.30-12.00. Eftermiddagskursen pågår 13.00-16.30.

• Du som söker för hösten 2018 rangordnar dina alternativ, från 1-3 om du är intresserad av alla alternativen.

• Kostnad: anmälningsavgift 150 kr och terminsavgift 1590 kr.

• Antagning sker fortlöpande i mån av plats. Få platser kvar, så sök direkt!

• Kursdeltagare som gått seniorkursen i 5 läsår eller mer antas i mån av plats.

• Datum för kursstart meddelas vid antagning.

Välkommen att kontakta oss!

Lotta Lindqvist, biträdande rektor, nås på:
073-022 80 21 eller lotta.lindqvist.osk@folkbildning.net