Vändpunkten – för dig som har afasi

Kursen vänder sig till dig som i vuxen ålder drabbats av stroke eller annan förvärvad hjärnskada och till följd av det drabbats afasi. Vi arbetar med att stärka självförtroendet, öka insikten för just din funktionsnedsättning och förbättra livskvalité.

Vart leder utbildningen?

Vid kursstart formuleras individuella mål som kontinuerligt utvärderas. Målsättningen med kursen är att du efter avslutade studier ska kunna återgå till en meningsfull sysselsättning.

”På Vändpunkten blev jag sedd och någon igen.”Ing-Britt, Kalmar

Kursens innehåll

 • Kommunikation
 • Röstgymnastik/röstvård
 • Musik
 • Matematik
 • Samhällsorientering
 • Skapande verkstad
 • Gymnastik och kroppskännedom
 • Mediyoga
 • Mindfulness
 • Gymnastik/kroppskännedom i grupp
 • Enskild sjukgymnastik
 • Mathörna

Ansökan & Antagning

Vi vänder oss till personer i yrkesverksam ålder som har afasi eller andra kognitiva svårigheter.
Det finns möjligheter att ansöka under terminens gång och komma på studiebesök. 
Du har också möjlighet att komma på en ”prova-på-vecka” för att se om våra kurser är något för dig.

Kurstider

17 augusti – 20 december 2017
8 januari – 8 juni 2018

Team

 • Logopedkonsult
 • Fysioterapeut
 • Sjuksköterska
 • Lärare
 • Assistenter

Kontaktperson

Har du något du undrar över? Kontakta oss gärna.

Lena Thelaus
Utbildningsledare & sjuksköterska

Telefon: 0491-768 115, 768 114
Fax: 0491-768 112
E-post: lena.thelaus.osk@folkbildning.net