Killar i kören – fortbildningskurs

En kurs om körverksamhet där pojkar har sin självklara plats. Kursledare är Joakim Olsson Kruse, verksam som organist i Västerås domkyrkoförsamling där han bland annat leder Mariakören och domkyrkans gosskör.

Joakim Olsson Kruse är också aktiv i Svenska kyrkans gosskörförening och har lång erfarenhet av att arbeta med killar i körsammanhang. Under den här eftermiddagskursen på Oskarshamns Folkhögskola ägnar vi oss åt arbetet med unga körer, där pojkar och unga män finner sin plats. Kursen ägnas åt körorganisation, repetitions-arbete, bemötande, rekrytering och långsiktighet i körarbetet. Ämnen som tas upp är: Skillnader mellan pojkar och flickor i kör, Stora åldersspann och förebilder, Målbrottstiden m.m. Det finns möjlighet att ställa frågor. Visst material ingår i kursen.

Vill du veta mer, hör av dig!

Robert Öhman: robert.ohman.osk@folkbildning.net eller tel: 0730-774212

Fakta

Tid: Fredag 18 januari 2019 kl. 13.00 – 16.00

Plats: Oskarshamns folkhögskola

Kursledare: Joakim Olsson Kruse

Anmälan: Senast 9/1 genom att mejla namn, adress och personnummer till ann.sundkvist.osk@folkbildning.net  Märk anmälan med kursnamnet.

Kostnad: 400 kr inkl. eftermiddagsfika. Avgiften betalas in på bankgiro: 282-2948 senast den 16/1. Lunch kan köpas i restaurang Tuppen från 11.30, ingen förbeställning krävs.

Målgrupp: Kyrkomusiker och körledare.