VÄXA

VÄXA är ett kyrkomusikaliskt kompetenscentrum där Växjö stift och Oskarshamns folkhögskola erbjuder inspiration och vidareutbildning i ämnen som framför allt berör kyrkans musik och gudstjänst. Uppgiften är att tillhandahålla kompetens, att förse andra med kompetens men också att fånga upp kompetens som finns i stiftet och låta fler få del av den.

Vi vill erbjuda intressanta seminarier och kursdagar som känns relevanta för dig. Kursdagarna förläggs företrädesvis på folkhögskolan men också på andra platser i stiftet så att man enkelt kan ta del av det som erbjuds. Du som är hemmahörande i ett annat stift är också välkommen liksom du som inte är anställd i Svenska kyrkan.


Hösten 2017

GTM – Gudstjänstmusik   25/10 och 30/11 i  Oskarshamn.


Våren 2018

Röstvård för talare

Rörelse i gudstjänsten

GTM – Gudstjänstmusik

Meddelande

Orgelmetodik