GTM – Gudstjänstmusik

Gudstjänstmusik är ett seminarium inom ramen för kyrkomusikerutbildningen, som du som redan är yrkesverksam kan gå på en gång i månaden. Under ett par timmar arbetar vi tillsammans med psalmer och psaltarpsalmer i grupp. Gruppen består både av våra studerande och er som är yrkesverksamma. Du som vill spelar eller dirigerar. Du kan också välja att vara passiv.

Utifrån ett urval av psalmer som meddelas i förväg provar vi oss fram till olika sätt att spela dessa på orgel eller piano och när det gäller psaltarpsalmer att dirigera dem. Tempo, karaktär, registrering, förspelsmodeller och alternativa ackompanjemangsformer. Psalmernas ursprung och utveckling när det gäller text och melodi liksom erfarenhetsutbyte om hur de fungerar i våra sammanhang. Hur gudstjänstens musik utformas beror mycket på de lokala förhållandena och vi vill gärna ta del av dina erfarenheter och tips.


Hösten 2017

Onsdag 25/10, kl. 10.30 – 12.30, Ceciliakapellet, Oskarshamns folkhögskola

Vi arbetar med:
Svps 82 – Gud se i nåd till dessa två
Svps 168 – Kom inför Herren
Svps 251 – Var jag går i skogar, berg och dalar
Svps 379 – Du som var den minstes vän
Svps 663 – Kom och se vad Gud har gjort
Svps 779 – När livet inte blir som vi har tänkt oss

Torsdag 30/11, kl. 10.30 – 12.30, Ceciliakapellet, Oskarshamns folkhögskola

Innehållet bestäms senare.


FAKTA
  • Omfattning: 2 lektionstimmar. Möjlighet att köpa lunch i restaurangen efteråt.
  • Kursledare: Birger Marmvik, Robert Öhman
  • Kostnad: 150 kronor per kurstillfälle. Du kan delta i valfritt antal kurstillfällen.
  • Målgrupp: Kyrkomusiker
  • Anmälan: Senast två dagar innan.