GTM – Gudstjänstmusik

Gudstjänstmusik är ett seminarium inom ramen för kyrkomusikerutbildningen, som du som redan är yrkesverksam kan gå på en gång i månaden. Under ett par timmar arbetar vi tillsammans med psalmer och psaltarpsalmer i grupp. Gruppen består både av våra studerande och er som är yrkesverksamma. Du som vill spelar eller dirigerar. Du kan också välja att vara passiv.

Utifrån ett urval av psalmer som meddelas i förväg provar vi oss fram till olika sätt att spela dessa på orgel eller piano och när det gäller psaltarpsalmer att dirigera dem. Tempo, karaktär, registrering, förspelsmodeller och alternativa ackompanjemangsformer. Psalmernas ursprung och utveckling när det gäller text och melodi liksom erfarenhetsutbyte om hur de fungerar i våra sammanhang. Hur gudstjänstens musik utformas beror mycket på de lokala förhållandena och vi vill gärna ta del av dina erfarenheter och tips.


Hösten 2017

Torsdag 30/11, kl. 10.30 – 12.30, Ceciliakapellet, Oskarshamns folkhögskola

Vi arbetar med:
Svps 104 – Gläd dig du Kristi brud
Svps 105 – Hosianna Davids son
Svps 110 – Han kommer i sin kyrka
Svps 113 – Det är en ros utsprungen
Svps 655 – Se din konung kommer till dig
Svps 737 –Ej upplysta gårdar


FAKTA
  • Omfattning: 2 lektionstimmar. Möjlighet att köpa lunch i restaurangen efteråt.
  • Kursledare: Birger Marmvik, Robert Öhman
  • Kostnad: 150 kronor per kurstillfälle. Du kan delta i valfritt antal kurstillfällen.
  • Målgrupp: Kyrkomusiker
  • Anmälan: Senast två dagar innan.

HÄR KAN DU ANMÄLA DIG!