Orgelmetodik

Välkommen till en fortbildningskurs i orgelmetodik. Under den här tredagars-kursen får du handfasta råd och tips om hur du kan undervisa barn och unga i orgelspel utifrån de vanligaste orgelskolorna. 

Anmälan

Första dagen handlar om vad vi ska lära ut och hur. Fokus ligger på material, didaktik och metod. Dag två blir det spelteknik, musikteori och notläsning samt presentation av Music mind games. Den tredje dagen ägnas åt improvisation i undervisningen och åt att använda orgeln i grupp. Vi pratar också om hur undervisningen kan organiseras?


Fakta om kursen
  • Kursdagar: 19/1, 9/2 och 2/3. Kursdagarna inleds 10.30 och avslutas ca: 15.30.
  • Plats: Teleborgskyrkan, Furutåvägen 5, Växjö.
  • Kursledare: Robert Öhman
  • Kostnad: 2 100 kronor, inklusive fika och lunch. Minsta antal deltagare är 5.
  • Anmälan: Senast 8/1 2018.

Kursmaterial (Du kan beställa materialet samtidigt som du anmäler dig för 610 kronor.)

  • Ulvedalen: Preludium del 1 Cantando
  • Hagström/Rönnberg: Organ Suzuki school del 1 Alfred publishing
  • Ambertsson/Hagström: Spela orgel Argument förlag

Övrigt material som tas upp under kursen (ta med om du har): Dahlen: Ferdinands orgelbok, Lindberg-Sjödin: Orgelpuls, Öhman: LÅTA