Vi söker lärare i svenska som andraspråk

Lotta LindqvistNyheter

Lärare på våra kurser för nyanlända

Oskarshamns Folkhögskola har ett heltidsvikariat som lärare i svenska på våra uppdragsutbildningar och andra kurser för nyanlända. Vi har flera pågående kurser för nyanlända, varav en stor del genomförs på uppdrag av Arbetsförmedlingen. En sådan är EKF, Etableringskurs på folkhögskola, som är en sex månader lång utbildning i svenska med samhällsorienterande och studie- och arbetsförberedande insatser. Vi har också uppdragsutbildningen SMF, Studiemotiverande folkhögskolekurs, med språkinriktning för nyanlända. Just nu pågår också kurserna ”Svenska från dag ett” och ”Svenska för asylsökande”. Inom ramarna för kursernas syfte har skolan stor frihet att utforma undervisningen.

Du som söker arbetet är lärare i svenska som andraspråk, alternativt lärare i svenska och har erfarenhet av undervisning i svenska för utrikesfödda eller har erfarenhet av undervisning i svenska för utrikesfödda. Vi ser gärna att du har erfarenhet av undervisning på folkhögskola och/eller att du har behörighet i fler ämnen. God människokännedom, samarbetsförmåga och vilja att se utvecklingspotential i alla kursdeltagare, är en förutsättning för ett gott resultat.

Du behöver ha många idéer och förmåga att genomföra dem i praktiken. Nya grupper/kurser startar löpande under året och varje grupp är unik. Därför krävs det flexibilitet och beredskap att anpassa undervisningen. Som lärare ingår du i ett arbetslag som gemensamt ansvarar för utformning av kursinnehåll samt genomförande. Du samarbetar med övriga lärare och är aktiv för att den dagliga verksamheten ska fungera. Vid behov täcker du upp för korttidsfrånvaro när andra lärare i arbetsgruppen är borta. Du är delaktig i schemabrytande aktiviteter som t.ex. temadagar och friluftsdagar.

 

Vikariat med start i augusti

Tjänsten är ett vikariat under perioden 2018-08-13 till och med 2019-08-02 med möjligheter till förlängning. Det är en semestertjänst då arbetet är på kurser som pågår hela året.

Ansökan med personligt brev och CV skickas till biträdande rektor Lotta Lindqvist: lotta.lindqvist.osk@folkbildning.net. Märk mejlet med ”Lärare i svenska”. Sök senast 21 maj.

Vid frågor om tjänsten ring Lotta Lindqvist på tel. 073-022 80 21, samt facklig företrädare David Unger tel. 072-523 55 18.

 

Oskarshamns Folkhögskola har ett brett utbud av kurser och utbildningar, bland annat musik, kyrkomusiker och Allmän kurs. Folkhögskola består också av ett konferenscenter, en restaurang, internatboende samt ett vandrarhem. Huvudman för Oskarshamns folkhögskola är Svenska Kyrkan, Växjö Stift.