Att studera hos oss

Välkommen till Oskarshamns Folkhögskola och konferenscentrum! Här möts människor med olika bakgrund, utbildning, livserfarenheter, ålder och etniskt ursprung  i en berikande studiemiljö. För dig som ska studera, och kanske även bo på skolan, finns det en hel del information som är bra att känna till.

Boende

Mellangård eller Gammelgård, läs om vårt boende. Läs mer.

Kostnader

Här får du reda på mer om kostnader. Läs mer.

Alkoholpolicy

Vi tillämpar en alkoholfri arbetsmiljö. Läs mer.

Läsårstider

Så här ser läsåret ut på Folkhögskolan . Läs mer.

Studeranderätt

Skolans studeranderättsliga dokument. Läs mer.

Drogpolicy

Vår skola är naturligtvis drogfri. Läs mer.

Studiekonomi

Vilken hjälp finns att få från CSN? Läs mer.

Policy för internatet

Skolan ska vara en trivsam plats för alla. Läs mer.