Övriga ämnen på musiklinjen


 • Musikteori

  Undervisningen bedrivs i små grupper, indelade efter förkunskaper. Vi jobbar bl.a med ackordskännedom, steganalys, melodianalys och harmoniseringsprinciper. Detta praktiseras sedan i egna arrangemang och kompositioner. Här integreras också datoranvändning och musikprogram. Har du som mål att söka högre musikutbildning så anpassas undervisningen med sikte på intagningsproven till t.ex. musikhögskola.

 • Gehör/Diktat

  Undervisningen i gehör bedrivs dels i små grupper, indelade efter förkunskaper men en också en gemensam lektion för hela musiklinjen där vi skriver diktat. Vi jobbar med melodiskt, harmoniskt och rytmiskt gehör genom bl.a intervallträning och avistaläsning. Har du som mål att söka högre musikutbildning så anpassas undervisningen med sikte på intagningsproven till t.ex. musikhögskola.

 • Musikhistoria

  Beroende på inriktning läser du musikhistoria med antingen klassisk- eller jazzinriktning.

 • Körsång/vokalensemble

  Du deltar i någon av skolans körer. Du kan välja mellan klassisk kör, afrokör eller manskör.

 • Musiklära

  Du som behöver lite mer grundläggande kunskaper när det gäller notationspraxis, termer och begrepp har denna kurs.

 • Ensembleledning/Gruppledning

  Du som tänker söka till lärarutbildning vid musikhögskola har här möjlighet att förbereda dig inför gruppledningsprovet.

 • Studio/inspelningsteknik

  I samarbete med studieförbundet Sensus anordnar vi valbara kurser i studio/inspelningsteknik. Efter genomgången kurs har man tillgång till att spela in i den studio som finns på skolan.

 • Storband/blåsorkester

  För deltagare med trumpet, sax och trombon som huvud- eller biinstrument kan vi erbjuda möjlighet att vara med i storband och/eller blåsorkester.

 • Öppen Tid

  Resurstid för hela musiklinjen där vi t.ex kan ha uppspel för varandra, musikreflektion, scenisk beredskap eller inbjudna gäster som håller i ett givet tema.