Kantorsexamen

De kurser som krävs för kantorsexamen fastställs av Svenska kyrkan. Knuten till varje utbildning finns en examinator utsedd av Svenska kyrkan.

De kurser du ska läsa är:

  • Kyrkomusikalisk basutbildning (kantorsutbildning)
  • Pastoralteologisk utbildning för kyrkomusiker
  • Mötesplats stift-student MSS och praktik

Kyrkomusikalisk basutbildning

…eller kantorsutbildning är den musikaliska utbilning du får hos oss. Den omfattar examensämnena Solistiskt orgelspel, liturgiskt orgelspel, klassiskt pianospel, brukspiano, sång, körsång, ensembleledning, barnkörmetodik, undervisningsmetodik, musiklära, satslära med arrangering, gehör, musik och samhälle  och orgelkunskap. Utbildningen är eftergymnasial.

Pastoralteologisk utbildning för kyrkomusiker

kan du läsa integrerat i kantorsutbildningen hos oss. Vissa veckor av utbildningen är då förlagda till Svenska kyrkans utbildningsinstitut och utförs i Lund. Det huvudsakliga innehållet är musik och teologi, bibelkunskap och bibeltolkning, gudstjänst och musik, musik i församling och kyrka, musik med barn och unga, samtalsmetodik samt ledarskap. Utbildningen omfattar 20 studieveckor. Utbildningen är gymnasial.

Stiftsintyg

När du börjar dina studier anmäler du dig till ett stift som du sedan tillhör under studietiden. Stiftsintyget visar att du mottagits av stiftet, att du genomfört 8 veckors praktik i stiftet och att du fullgjort Mötesplats stift och student (8-10 kursdagar anordnade av stiftet.) För att erhälla stiftsintyg krävs också att du är medlem i Svenska kyrkan.

Kyrkomusikerutbildningen

Här kan du ladda ned Svenska kyrkans folder om kyrkomusikerutbildning