Studiemotiverande folkhögskolekurs

SMF är en kurs som folkhögskolorna erbjuder på uppdrag av Arbetsförmedlingen. På den här kursen får du hjälp med att hitta din väg framåt när det gäller studier och arbete. 

Det är Arbetsförmedlingen som avgör vilka arbetssökande som ska delta i dessa kurser. Om du är intresserad är det alltså dit du ska vända. Ta kontakt med din handläggare på Arbetsförmedlingen för mer information om möjligheten att gå på Studiemotiverande Folkhögskolekurs, SMF.

Syftet med SMF är att motivera dig att slutföra dina studier och öka dina chanser till jobb. Om du efter avslutad SMF-kurs vill fortsätta på folkhögskola så kan du söka till Allmän kurs. Oskarshamns Folkhögskola har Alfa- och Beta-nivå som motsvarar grundskole- respektive gymnasieskolenivå. Till hösten 2018 startar även en Allmän kurs Svenska för dig som har svenska som andraspråk och behöver extra fokus på ämnet svenska innan du går vidare på gymnasienivå.

HÄR kan du läsa mer om Allmän kurs.